Markörkromosom 15-syndromet är ett ovanligt syndrom och det bedrivs väldigt lite forskning om det.

Femtonstiftelsens syfte är att stödja och stimulera vetenskaplig forskning om markörkromosom 15-syndromet, samt kromosom 15 i allmänhet.
Eftersom syndromet är ovanligt så är kunskapen begränsad om hur man kan hjälpa drabbade individer på bästa sätt, anpassat efter syndromet.
Vi vill öka kunskapen genom insamling av pengar som delas ut till forskning. Denna forskning kan bedrivas i Sverige eller i utlandet.