FEMTONSTIFTELSEN

Femtonstiftelsen är en insamlingsstiftelse vars syfte är att stödja och stimulera vetenskaplig forskning om markörkromosom 15-syndromet

Läs mer

Vill du get ett bidrag?

Stöd oss genom att ge ett bidrag som går till forskning runt Markörkromosm 15-syndromet

Femtonstiftelsen uppskattar alla bidrag, oavsett storlek.

Tack!

Ge ett bidrag