Femtonstiftelsen startades år 2019 av föräldrar med barn som har markörkromosom 15- syndromet.

Familjerna till dessa barn träffades första gången år 2016 på ett läger för barn med syndromet.
Initiativet att starta stiftelsen kom från Daniel Bergqvist och fler engagerade sig i arbetet.
Den XX-XX-XX skedde uppropet för stiftelsen.

Styrelsen

Daniel Bergqvist

Ordförande

Daniels familj har en dotter med Markörkromosom 15-syndromet och har varit drivande för att att starta Femtonstiftelsen.
Daniels förhoppning är att genom Femtonstiftelsens arbete ska kunna samla in pengar för att stimulera forskning på den femtonde kromosomen.

e-post: daniel.bergqvist@femtonstiftelsen.se

Karin Halleby

Kassör

Karin har tidigare arbetat i en särskoleklass med multifunktionshindrade. Karin ville engagera sig i något som kändes bra i hjärtat, så att arbeta med Femtonstiftelsen var ett naturligt val.

e-post: karin.halleby@femtonstiftelsen.se

Tommy Eklund

styrelseledamot

Tommys familj har en dotter som är 12 år och som har Markörkromosom 15-syndromet.
Tommy hoppas att Femtonstiftelsen kan hjälpa till så att dessa barn syns och får lika mycket möjligheter i samhället som normalutvecklade barn och vuxna.

e-post: tommy.eklund@femtonstiftelsen.se

Åsa Strömberg

styrelseledamot

Åsa är engagerad i Femtonstiftelsen eftersom äldsta dottern Ella har Markörkromosom 15-syndromet.
Förhoppningsvis kan Femtonstiftelsen vara med och skapa bra förutsättningar för Ellas liv här och nu men även för hennes framtid

e-post: asa.stromberg@femtonstiftelsen.se

Rickard Löfberg

styrelseledamot

Rickard har en son som har Markörkromosom 15-syndromet.

e-post: rickard.lofberg@femtonstiftelsen.se


Vill du hjälpa oss med stiftelsen?